Google+ Followers

12 January 2009

Prediksi Banjir Sungai Ciliwung tahun 2009


Menurut ANFIS dengan memakai deret waktu tinggi muka air rata-rata bulanan berdasarkan data di pos Depok, maka puncak tinggi muka air rata-ratanya ialah bulan Februari, sehingga kemungkinan meluapnya sungai itu dan menimbulkan banjir bagi daerah sekitar sungai itu (kampung Melayu dan Bukit Duri) ialah akhir Januari atau Februari, dengan lama genangan sekitar satu atau dua hari.

No comments: